🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧⤵️🇬🇧
Дорогі Друзі!
1.04.2022
Два останні дні, сповнені досить інтенсивної роботи, були зосереджені на допомозі селам Макарівського району, які в цих днях були звільнені від російських окупантів. Було дуже важливо якнайскоріше завезти місцевим мешканцям продукти першої необхідності (окрема подяка Володимиру Горбику та кО!).
До певних місць наші Друзі і волонтери доїхати не можуть через заміновані дороги, але сподіваємось, що завтра ситуація поліпшиться.
Ми постійно спілкуємося з волонтерами та адміністраціями з п’яти різних міст з приводу можливості евакуації жінок та дітей.
Дуже просимо вас пам’ятати в молитвах ці справи, бо гуманітарна ситуація дуже складна – вчора під Черніговом було обстріляно гуманітарний конвой…
Кілька слів про наше «підвальне» життя. Через те, що часто виють сирени, місяць тому ми вирішили ночувати під храмом в приміщеннях обабіч підземної каплиці – так є безпечніше для наших молодших підопічних. І в цьому є свій позитив! Це трохи нагадує велику сім’ю: хтось молиться вголос, хтось сміється і розказує історії, хлопці сперечаються, яку марку машини обрати в комп’ютерній грі… Залишається відчуття неймовірної єдності та родинної атмосфери. Це трохи як ночувати в наметах в горах або на паломництві до Бердичева.
Єдиний мінус, що не можна розпалювати вогнище…😉🥹
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914 картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Drodzy Przyjaciele!
1.04.2022
Dwa ostatnie dni były napełnione intensywną pracą. Skupiliśmy się na wioskach z okolic Makarowa (50 km od Fastowa), które ostatnio zostały oczyszczone od rosyjskich najeźdźców. Trzeba było jak najszybciej zawieść niezbędną żywność i artykuły pierwszej potrzeby ludziom wystraszonym, zgłodniałym, schorowanym (szczególne podziękowanie Wołodymyru (Włodzimierzowi) Horbykowi i zespołowi!). Do pewnych miejsc nasi Przyjaciele i wolontariusze dojechać nie mogą, ponieważ drogi jeszcze są zaminowane. Ale spodziewamy się, że z dnia na dzień sytuacja zmieni się ku lepszemu. Jesteśmy w kontakcie z wolontariuszami oraz przedstawicielami administarcji 5 różnych miast, by pomóc w ewakuacji kobiet i dzieci. Bardzo prosimy was o modlitwę w tej sprawie, ponieważ sytuacja humanitarna jest bardzo złożona – jeszcze wczoraj pod Czernihowym okupanci ostrzelali konwój humanitarny…
Chciałbym powiedzieć kilka słów o naszym „życiu piwnicznym”. Często wyją alarmy, i dlatego miesiąc temu zdecydowaliśmy się nocować pod kościołem w pomieszczeniach, które są po obu stronach naszej dolnej kaplicy, ponieważ tak jest bezpieczniej dla naszych młodych podopiecznych. To ma swój pozytywny wydźwięk, ponieważ gromadzimy się jako wielka rodzina, w której ktoś modli się nagłos, ktoś śmieje się opowiadając historie, chłopcy dyskutują o tym, jakie auto wybrać w grze komputerowej… I wszyscy razem mamy poczucie niezwykłej jedności w tej rodzinnej atmosferze. Przypomina to trochę nocleg pod namiotem w górach albo podczas pielgrzymki do Berdyczowa. Duży minus to, że nie mozna rozpalać ogniska… 🥹😊
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Dear friends!
April 1, 2022
The last two days were filled with intense work. We focused on villages near Makarov (50 km from Fastiv), ​​which have recently been cleared of Russian invaders. It was necessary to deliver the necessary food and basic necessities as soon as possible to the scared, hungry and sick people (special thanks to Volodymyr (Włodzimierz) Horbyk and the team!). Our Friends and volunteers cannot reach certain places because the roads are still mined. But we expect the situation to change for a better day by day. We are in contact with volunteers and representatives of the administration of 5 different cities to help evacuate women and children. We kindly ask you for your prayers in this matter, because the humanitarian situation is very complex – yesterday the occupiers fired at a humanitarian convoy near Chernihiv …
I would like to say a few words about our “cellar life”. Alarms often sound, and that is why a month ago we decided to sleep in the church basement, in rooms that are on both sides of our lower chapel, because it is safer for our young people. This has its positive effect, because we gather as a large family, in which someone prays on the head, someone laughs while telling stories, boys discuss what car to choose in a computer game… And we all have a feeling of extraordinary unity in this family atmosphere. It is a bit like staying in a tent in the mountains or during a pilgrimage to Berdyczów. The big drawback is that you can’t make a fire … 🥹😊
о. Michal ОР

Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *