Слава Ісусу Христу!
11.03.2022
Щоденно о 8:00 ми маємо Євхаристію – дякуємо Богові за новий день. У цих обставинах, повірте, це не просто слова! О 9:15 ми зустрічаємося з волонтерами і розділяємо обов’язки на цілий день.
Сьогодні до Польщі виїхало 154 особи – не тільки з Фастова, але й інших міст. Частину групи 26 осіб, забрали наші нові Друзі– Клуб Католицької Інтелігенції з Варшави. Протягом дня ми розвозили подарунки для багатодітних сімей з-поза Фастова, а також для Спілки ветеранів Фастова. Усі ці зустрічі сповнені особливої надії на краще.
Сьогодні я мав розмову зі знайомою з Санкт-Петербурга, яка тремтячим голосом повторювала: «Нам дуже прикро! Ми разом в вами!» Для мене це було гарним знаком солідарності простих людей. І це дуже важливо!
Годину тому приїхала група з 30 осіб (жінки та діти!) з-під Гостомеля – вимучені та налякані люди, але тепер вони в безпеці! Разом у Центрі ночуватиме понад 60 осіб. Сподіваємося, що ця ніч для них – як і для нас – буде доброю.
Ми дякуємо Вам за підтримку Adam Kwiatkowski Charytatywni Freta KIK – Klub Inteligencji Katolickiej молитви, бо вони є силою для того, щоб служити та продовжувати йти вперед! Слава Україні!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914 картка адміністратора🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrustus!
11.03.2022
Codziennie o 8:00 podczas Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za nowy dzień. W tych okolicznościach to nie są tylko piękne słowa. O 9:15 spotykamy się z wolontariuszami i rozdzielamy obowiązki na cały dzień.
Dziś do Polski wyjechało 154 osoby – nie tylko z Fastowa, ale także z innych miast. Część grupy zabrali nasi nowi Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej z Warszawy. W ciągu dnia woziliśmy prezenty dla wielodzietnych rodzin z poza Fastowa, a także dla Zrzeszenia Weteranów Fastowa. Wszystkie te spotkania pełne są nadziei na lepsze jutro.
Dziś miałem rozmowę ze znajomą z Petersburga, która drżącym głosem powtarzała: „Jest nam bardzo przykro… Jesteśmy razem z wami!” Dla mnie było to pięknym znakiem solidarności zwykłych ludzi. Jest to bardzo ważne!
Około godziny temu przybyła grupa z 30 osób (kobiety i dzieci!) z pod Gostomla – zmęczeni i wystraszeni ludzie. Teraz oni są już w bezpiecznym miejscu. Razem w naszym Centrum dzisiaj nocują ponad 60 osób.
Spodziewamy się, że ta noc będzie dla nich dobrą i spokojną, jak i dla nas.
Dziękujemy wam za wsparcie i otuchę, za modlitwy, bo są one tą mocą, która pomaga nam służyć i iść do przodu. Sława Ukraini!
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:

Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Please support us!
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer


🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
03/11/2022
Every day at 8:00 am during the Eucharist, we thank God for a new day. Under these circumstances, these are not just beautiful words. At 9:15 we meet with the volunteers and distribute the responsibilities for the whole day.
Today 154 people left for Poland – not only from Fastiv, but also from other cities. Part of the group was taken by our new Friends from the Catholic Intelligentsia Club in Warsaw. During the day, we carried gifts for large families from outside Fastiv, as well as for the Fastiv Veterans’ Association. All these meetings are full of hope for a better tomorrow.
Today I had a conversation with a friend from St. Petersburg who kept repeating in a trembling voice: “We are very sorry … We are with you!” For me, it was a beautiful sign of common people’s solidarity. It is very important!
About an hour ago, a group of 30 people (women and children!) came from near Gostomla – tired and scared. Now they are in a safe place. Together, our Center accommodates over 60 people today. We expect that this night will be good and peaceful for them, as well as for us.
Thank you for your support and encouragement, for your prayers, because they are the power that helps us to serve and to move forward. Glory for the Ukraine!
о. Michal ОР

Please support us !


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *