🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧🇬🇧
Христос воскрес!
11.05-13.05.202
В цих днях разом з нашими волонтерами довозили покрівельний матеріал для сіл які внаслідок бомбардувань були знищенні. Потреби величезні, ми намагаємося в міру наших можливостей товаришувати і допомогати особам старшим, багатодітним родинам та самотнім, щоб зберегти все те що в них ще залишилося в оселях.
Сьогодні вперше відвідали три селища Поташня, Нова Буда та с. Загальці. У с. Загальці під час боїв пошкоджена школа, дитячий садок, селищна рада, знищена Церква. Староста села намагається організувати надання послуг мешканцям громади у напівзруйнованій лікарні. У ці селища ми відвезли близько 400 продуктових наборів, дякуємо безмірно Міністру пану Міхалу Дворчику – шефу Канцелярії Прем’єра Республіки Польща та Урядовій Агенції Стратегічних Резервів Польщі за гуманітарну допомогу. Ці селища Київської області мають пошкоджені або вщент знищенні російськими військами близько 300 будинків, але ми бачили на власні очі, люди повертаються додому. Вони так прив’язані до своєї землі, що одна жінка в Макарові у якої знищено дім, йдучи на власний город садити картоплю сказала: «я тільки пів години тому назад повернулася з Івано Франківщини і мушу засадити город попри те що не маю дому». Ця жінка як і більшість односелців проживають у сусідів або у власних підвалах.
Найбільшим подарунком для мешканців с. Андріївки були циплята, яких ми роздали 1000 шт і замовили наступні, для людей це неймовірна радість і надія. Дякуємо за фінансову підтримку нашим Друзям Зупа на Монцяку, дякуємо нашим волонтерам і служителям за невтомну працю. Просимо Вас про молитву.
Богу Довіряємо!
Отець Михайло ОР


Просимо підтримайте нас:

5363542320245914
картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Chrystus Zmartwychwstał
W ostatnich dniach z naszymi wolontariuszami dostarczaliśmy pokrycia dachowe do zniszczonych w wyniku bombardowań okolicznych wiosek. Potrzeby są ogromne, staramy się nawiązywać nowe przyjaźnie, pomagać starszym, rodzinom wielodzietnym oraz osobom samotnym odbudować to co zostało z ich domów.
Dzisiaj odwiedziliśmy po raz pierwszy trzy wsie: Potashnya, Nova Buda i s. Zagalczyw. W czasie walk, które toczyły się w wiosce, zostały uszkodzone: szkoła, przedszkole, Rada Miejska i kościół. Sołtys stara się zorganizować punkt pomocy dla mieszkańców gminy w zrujnowanym szpitalu. Do tych wsi przywieźliśmy ok. 400 paczek z żywnością za którą z całego serca dziękujemy Ministrowi Michałowi Dworczykowi, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za dostarczoną pomoc humanitarną.
Powyższe wsie znajdujące się w obwodzie kijowskim mają około 300 uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych przez wojska rosyjskie domów. Na własne oczy widzieliśmy wracających do nich ludzi. Wciąż są przywiązani do swojej ziemi. Jedna z kobiet z Makarowa, której dom został zniszczony, poszła do własnego ogrodu sadzić ziemniaki: „Pół godziny temu wróciłam z obwodu Iwano-Frankowsk i pomimo braku domu muszę posadzić ogród”. Kobieta ta jak i większość mieszkańców wsi mieszka u sąsiadów lub w naprędce przystosowanych do życia piwnicach.
Najpiękniejszym momentem tego dnia był dar dla mieszkańców wsi Andriyivka, do której dostarczyliśmy 1000 piskląt kurcząt. Czekamy na kolejną partię kurczaków, które dają ludziom radość i nadzieję.
Dziękujemy za wsparcie finansowe naszym Przyjaciołom z Zupa na Monciaku dziękujemy naszym wolontariuszom i pracownikom za ich niestrudzoną pracę.
Prosimy Was o modlitwę.
Ufamy Bogu!
Ojciec Michal OP


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Christ rose from the dead
May 11-13, 2022
In recent days, together with our volunteers, we have provided roofing to the surrounding villages destroyed by bombing. The needs are huge, we try to make new friendships, help the elderly, large families and single people to rebuild what is left of their homes.
Today we visited three villages for the first time: Potashnya, Nova Buda and Zagalczyw. During the fighting in the village, the school, kindergarten, town council and church were damaged. The village administrator is trying to organize an aid point for the inhabitants of the commune in the ruined hospital. We have brought about 400 food parcels to these villages, for which we wholeheartedly thank Minister Michał Dworczyk, the Head of the Chancellery of the Prime Minister and the Government Strategic Reserves Agency for the humanitarian aid provided.
The above-mentioned villages in the Kiev region have about 300 houses that have been damaged or completely destroyed by the Russian army. We saw people returning to them with our own eyes. They are still attached to their land. One of the women from Makarov, whose house was destroyed, went to her own garden to plant potatoes: “Half an hour ago I came back from the Ivano-Frankivsk region and despite the lack of a house, I have to plant a garden.” This woman and most of the villagers live with their neighbors or in the hastily adapted cellars.
The most beautiful moment of the day was a gift for the inhabitants of the village of Andriyivka, to which we delivered 1000 chickens. We are waiting for the next batch of chickens that give people joy and hope.
We would like to thank our friends from Zupa na Monciaku for financial support. We would like to thank our volunteers and employees for their tireless work.
We ask you for prayer.
We trust God!
Father Michal OP


Please support us:

Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *