Слава Ісусу Христу!
12.03.2022
Сумною звісткою зранку була для нас смерть фастівчанина Тимофія Рудяка – «кіборга», оборонця донецького аеропорту, який загинув під Макаровим, захищаючи підступи до Фастова. Багато мешканців міста сьогодні прощалося з нашим героєм. Дружина та троє дітей залишилися без чоловіка та батька…
Протягом цих років (від 2014 року) я був на понад 20 похоронах-прощаннях. Це усвідомлює нам, скільки людей по всій Україні віддають життя за свободу нашої Батьківщини. Герої не вмирають!
Завдяки фірмі Neon Efekt в особі директора Зигмунта Сколожинського, а також Niemiecki Czerwony Krzyż та пану Казимиру Шаляті (Szalata) Фастівська центральна района лікарня отримала сьогодні різного типу медичні препарати – інфузійні системи, кровотамуючі, протиепілептичні та противірусні препарати, а також стерильні перев’язувальні матеріали, антибіотики та інші препарати європейських виробників.
Також ми отримали вантажі від Charytatywni Freta Rycerze Jana Pawła II – Knights of John Paul II, а також традиційно від наших Друзів з Західної України.
Дякуючи їх допомозі ми змогли в черговий раз допомогти з продуктами будинку престарілих в с.Мархалівці, особам похилого віку в Києві, а також фастівським родинам військовослужбовців, які загинули. Приємним подарунком ввечері був приїзд нашого настоятеля з Києва – о. Ярослава Кравця OP, який прибув з журналістом з Польщі.
о. Михайло ОР

Підтримайте нас


5363 5423 2024 5914 картка адміністратора🇵🇱🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
12.03.2022
Dziś doszła do nas smutna wieść. Nasz współziomek Tymofij Rudiak – obrońca donieckiego lotniska, „cyborg” – oddał życie broniąc naszego miasta przed wrogiem w okolicach Makarowa. Bardzo dużo mieszkańców miasta przyszło pożegnać naszego bohatera. Żona i troje dzieci pozostały bez męża i ojca… W ciągu ostatnich 8 lat byłem na 20 pogrzebach, i to uświadamia, ile ludzi po całym kraju oddaje życie za wolność Ojczyzny. Bohaterowie nie umierją!
Dziękując firmie „Neon Efekt” w osobie jej dyrektora pana Zygmunta Skołożyńskiego, jak również Niemieckiemy Czerwonemu Krzyżowi i panu Kazimierzowi Szalacie Fastowski Szpital Miejski otrzymał różnego rodzaju preparaty – systemy infuzyjne, środki hemostatyczne, przeciwpadaczkowe i przeciwwirusowe, jak również sterylne bandże.
Otrzymaliśmy pomoc od „Charytatywnych na Freta”, Zakonu Ryczerzy Najświętszego Serca Maryi z Polski, i już tradycyjnie od naszych Przyjaciół z zachodniej Ukrainy. Dzięki ich pomocy po raz kolejny zawieźliśmy żywność do domu pogodnej starości w Marchaliwce, która została ostrzelana przez wojsko rosyjskie. Przekazaliśmy pomoc osobom podeszłego wieku w Kijowie, jak również fastowskim rodzinom wojskowych. Przyjemnym prezentem na wieczór stały się dla nas odwiedziny naszego przełożonego z Kijowa – o. Jarosława Krawca OP, który przybył do nas wraz z dziennikarzem z Polski.
o. Michał OP

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Please support us!
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer


🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
12/03/2022
Today we have a sad news. Our compatriot Tymofij Rudiak – a defender of the Donetsk airport, “cyborg” – gave his life defending our city against the enemy near Makarov. A lot of the city’s inhabitants came to say goodbye to our hero. His wife and three children were left without a husband and father… In the last 8 years I have attended 20 funerals, and this shows how many people all over the country die for the freedom of their homeland. Heroes don’t die!
Thanks to the company “Neon Efekt” in the person of its director, Mr. Zygmunt Skołożyński, as well as the German Red Cross and Mr. Kazimierz Szalat, Fastiv City Hospital received various supplies – infusion systems, hemostatic agents, antiepileptic and antiviral agents, as well as sterile bandages.
We received help from “Charytatywni Freta”, the Order of the Knights of the Sacred Heart of Mary from Poland, and traditionally from our friends from Western Ukraine. Thanks to their help, we once again brought food to the retirement home in Marchaliwka, which was fired upon by the Russian army. We provided help to the elderly in Kiev, as well as to Fastiv’s military families. A pleasant gift for the evening was the visit of our superior from Kiev – Fr. Jarosław Krawiec OP, who came to us with a journalist from Poland.
Father Michał OP

Please support us:

Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

#neonefekt#благодійність #дітиукраїни #pray_for_Ukraine #україна #Україна_єдина


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *