Дорогі друзі!
16.03.2022
Вчора ввечері запроваджено комендантську годину на 36 годин – це обмежує нашу мобільність, але це є потрібне для наших військових.
Протягом цілого дня ми приймали вантажі зі Львова – дякуємо за це нашим Друзям та Укрзалізниці! ❤️
Також сьогодні напрямком нашого служіння були багатодітні сім’ї, які в цей час найбільше потерпають, бо їм бракує їжі та засобів гігієни.
Якщо ви слідкуєте за нашими публікаціями, то пам’ятаєте історію про те, як на початку війни ми героїчно – дякуючи с. Анастасії! – перевезли піч для хліба з нашої київської кав’ярні. Випікати хліб для потребуючих – це був перший порив у цей важкий час. Сьогодні окупанти в Чернігові застрелили мінімум 10 мирних жителів, які стояли в черзі за хлібом. Це те, що болить сьогодні найбільше. Хліб – це та цінність, якої має бути вдосталь! Так хочеться згадати св. Альберта та його максиму: «Бути добрим, як хліб». Для мене особисто найпрекраснішим чудом нашого Спасителя є чудо розмноження хліба. Тим більшою потворністю є сьогоднішнє вбивство звичайних людей, які хотіли купити хліба. Після цього хочеться роздавати хліба ще більше, але відчувається величезна безрадність на таку жорстокість і зло.
Дякуємо за Ваші молитви, за Вашу підтримку і близькість!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914 картка адміністратора🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️
Drodzy Przyjaciele!
16.03.2022
Wczoraj wieczorem wprowadzono godzinę policyjną, która trwa 36 godzin – ta decyzja ogranicza naszą mobilność, ale jest ona niezbędna dla naszych wojskowych.
W ciągu całego dnia przyjmowaliśmy przesyłki ze Lwowa – dziękujemy naszym Przyjaciołom i Państwowym Kolejom Ukraińskim („Ukrzaliznycia”) 🙂 ! Dzisiaj jednym z kierunków naszej posługi chrytatywnej były rodziny wielodzietne, które w obecnych warunkach są narażone na wielkie trudności. Często brak im pożywienia i środków higieny.
Na samym początku wojny dziękując s. Anastazji, która heroicznie pokonując przeszkody na wyjeździe z Kijowa przywiozła piec dla pieczenia chleba dla naszej kawiarni. To pomogło nam zabezpieczyć chlebem potrzebujcych przez cały ten trudny czas. Otóż dziś spośród tragicznych wiadomości, które dochodzą do nas, dowiedzieliśmy się, że okupanci w Czernihowie zabili co najmniej 10 mieszkańców, którzy stali w kolejce po chleb. To jest wydarzenie, które najbardziej nas zabolało. Przecież chleba ma być zawsze wystarczająco dla wszystkich! Przypomina się powiedzenie św. Alberta Chmielowskiego, „Być dobrym jak chleb”.
Osobiście dla mnie jednym z najbardziej wymownych cudów, które uczynił Zbawiciel jest cud rozmnożenia chleba. A dzisiejsze ludobójstwo dokonane na tych, którzy chcieli kupić zwykłego chleba powszedniego, jest okrutnym zaprzeczeniem idei tego, co jest ludzkie i dobre. Po takim czymś powstaje pragnienie rozdać jeszcze więcej chleba wbrew bezradności, okrucieństwa i złu, które szerzą najeźdźcy .
Dziękujemy za wasze modlitwy, waszą pomoc i blizkość!
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer


🇬🇧🇬🇧
Dear friends!
March 16, 2022
A 36-hour curfew was introduced yesterday evening – this decision restricts our mobility, but it is essential for our military.
Throughout the day, we accepted parcels from Lviv – thank you to our Friends and the Ukrainian State Railways (“Ukrzaliznycia”)🙂! Today, one of the focuses of our charitable service was families with many children, which in the present conditions are exposed to great difficulties. They often lack food and hygiene measures.
At the very beginning of the war, thanks Sister Anastasia, who, heroically overcoming the obstacles at the exit from Kiev, an oven for baking bread for our cafe has been transported to Fastiv. It helped us to provide bread to those in need throughout this difficult time. Today, out of the tragic news that comes to us, we learned that the occupiers in Chernihiv killed at least 10 residents who were standing in a line for bread. This is the event that hurt us the most. After all, there should always be enough bread for everyone! The saying of St. Albert Chmielowski was: “To be good as bread”.
For me personally, one of the most eloquent miracles that the Savior performed is the miracle of the multiplication of the bread. And today’s genocide against those who wanted to buy ordinary daily bread is a cruel contradiction to the idea of ​​what is human and good. After this, there is a desire to give even more bread against the helplessness, cruelty and evil that the invaders spread.
Thank you for your prayers, your help and your proximity!
о. Michal ОР

Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *