Слава Ісусу Христу!
18.03.2022
Наш день розпочався з того, що ми розвантажили 2 автобуси, які прислали до нас наші Друзі «Харитативні на Фрета». Ми дякуємо за підтримку і за всіх волонтерів, а зокрема за мешканців невеличкої місцевості Божеполє Вєльке, які зібрали так необхідні речі щоденного вжитку. Дякуємо нашим Друзям – Євгенію та Олені Матковським! Традиційно сьогодні ми прийняли вантаж залізницею від Друзів зі Львова.
Сьогодні ми відвезли продукти харчування для підопічних будинку престарілих (220 осіб), а також роздавали пакунки для багатодітних сімей Фастівщини.
На ніч до нас приїхали діти з Кривого Рогу отців-салетинів– завтра вони виїжджають до Польщі. Як щодня, до нас зверталися люди, які виїхали зі Сходу, а також зі знищених міст північного заходу Київщини.
Протягом цілого дня чуємо вибухи з півночі та сходу. Молимося за наших захисників, а найперше за їхні родини, дружин, матерів та дітей.
Просіть миру для України! Дякуємо вам за підтримку!
о. Михайло ОР


Підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914 картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
18.03.2022
Dzień rozpoczął się od rozładowywania 2 autobusów, które przywiozły nam dary od naszych Przyjaciół „Charytatywni na Freta”. Dziękujemy za pomoc i wsparcie, oraz za wszystkich wolontariuszy, a m.i. za mieszkańców niewielkiej miejscowości, położonej pomiędzy Lemborkiem a Wejherowo – Bożepole Wielkie, którzy zebrali dla nas niezbędne artykuły dla codziennych potrzeb. Dziękujemy naszym Przyjaciołom – Eugeniuszowi i Olenie Matkowskim! Tradycyjnie dziś przyjęliśmy przesyłki kolejowe od naszych Przyjaciół ze Lwowa.
Dziś zawieźliśmy artykuły spożywcze do naszych nowych podopiecznych z domu pogodnej starości – jest ich 220 osób. Rozdaliśmy również paczki dla wielodzietnych rodzin z okolic Fastowa.
Dziś na noc przyjechała do nas grupa z Krzywego Rogu (Centralna Ukraina) z parafii ojców saletynów. Po noclegu jutro rano wyjeżdżają oni do Polski. Codziennie do nas zwracają się ludzie którzy wyjechali ze wschodu oraz zniszczonych miast z północnej części Kijowszczyzny.
Przez cały dzień słyszeliśmy odgłosy wybuchów, które dolatywały do nas od północy i wschodu. Modlimy się za naszych obrońców, za ich rodziny, ich żony, matki i dzieci.
Proście o pokój dla Ukrainy! Dziękujemy za wsparcie!
о. Michał ОР


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer

🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
March 18, 2022
The day started with the unloading of 2 buses that brought us gifts from our Friends “Charytatywni Freta”. Thank you for your help and support, and to all volunteers, among which the inhabitants of a small town, located between Lembork and Wejherowo – Bożepole Wielkie, who collected for us the necessary articles for everyday needs. We thank our friends – Eugeniusz and Olena Matkowski! Traditionally, today we accepted rail shipments from our friends from Lviv.
Today we took groceries to our new residents of a retirement home – there are 220 of them. We also distributed packages for large families from the Fastiv area.
A group from Kryvyi Rih (Central Ukraine) from the parish of the Saletin Fathers came to us for the night. After an overnight stay, tomorrow morning they are leaving for Poland. Every day we are approached by people who have left the east of the country and the destroyed cities in the northern part of Kiev area.
Throughout the day, we heard the sounds of explosions coming from the north and east. We pray for our defenders, for their families, for their wives, mothers and children.
Pray for peace for Ukraine! Thanks for your support!
о. Michal ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *