🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️ 🇬🇧🇬🇧⤵️🇬🇧🇬🇧
Христос воскрес!
19-20 04 2022
Святкуємо Великодні Свята! У Велику Суботу, коли на літургії наш диякон Ігор Селіщев співав стародавній гімн «Екзультет» (проголошення Пасхи), пролунало два вибухи.
Пізніше була тиша, всі молилися в напружені, а я, дивлячись на велику кількість людей у храмі, думав: чи в разі чого помістяться всі в нижній каплиці?..
Ми святкували разом з нашими підопічними та волонтерами – для всіх нас це були виняткові дні. Вчора і позавчора ми їздили до Макарова, Андріївки, Нової Греблі, Нового Корогоду, Дмитрівки, Озірщини (неподалік Бородянки).
Місцеві мешканці тільки вчора знову отримали електроенергію – близько двох місяців вони жили без світла та газу. Ми розвозили продукти (840 наборів – понад 5 тонн) та будівельні матеріали для пошкоджених дахів та вікон.
Дякуємо за допомогу «Харитативні Фрета», які на своєму ярмарку зібрали на будматеріали понад 58 тис. злотих, та «Зупа на Монціаку», а також за фінансову підтримку, яку надіслали наші Друзі з фонду «Орля страж» – за ці кошти ми зможемо купити продукти першої необхідності! Дякуємо за фінансову підтримку настоятелеві парафії Марії Магдалини з міста Каменц (Німеччина)! Також ми вдячні мешканцям Божеполя Велькего за зібрання фінансової допомоги для нашої справи!
Дорогі наші добродії та друзі! Ви є для нас особливим знаком воскреслого Христа, який перемагає смерть і дарує нам життя!
З молитвою
о. Михайло ОР


Ми цінуємо Вашу підтримку
Просимо, підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914
Картка адміністратора
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com


🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱
Chrystus zmartwychwstał!
19-20 04 2022
Świętujemy Wielkanoc! Podczas Wigilii w Wielką Sobotę, kiedy nasz diakon Igor śpiewał Exultet, dało się słyszeć wybuchy. Potem była cisza, modliliśmy się w napięciu, a ja patrząc na wielką ilość ludzi w kościele pomyślałem, że chyba nie wszyscy zmieszczą się w dolnej kaplicy…
Świętowaliśmy wraz z naszymi podopiecznymi i wolontariuszami – były to dla nas bardzo wyjątkowe dni. Wczoraj i przedwczoraj jeździliśmy do Makrowa i jego okolic: Andrijiwka, Nowa Hrebla, Nowy Korogod, Dmytriwka, Ozerszczyna (nieopodal Borodianki). Miejscowi dopiero od wczoraj otrzymali znów prąd, a przez dwa osatnie miesiace żyli bez prądu i gazu. Rozwoziliśmy produkty (840 paczek – ponad 5 ton) i materiały budowlane dla uszkodzonych dachów i okien.
Dziekujemy za pomoc «Charytatywni Freta», którzy podczas jarmarku zebrali na materiały budowlane ponad 58 tys. złotych. Dziękujemy «Zupa na Mąciaku», oraz za pomoc finansową, która nadeszła od naszych Przyjaciół z fundacji «Orla Straż» – za te koszty możemy kupić produkty pierwszej potrzeby! Dziękujemy za pomoc finansową proboszczowi parafii Marii Magdaleny miasta Kamenz z Niemiec! Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkńcom Bożepola Wielkiego za zebrane środki finansowe dla realizacji naszej posługi!
Drodzy i umiłowani nasi Przyjaciele i Dobroczyńcy! Jesteście dla nas znakiem Chrystusa zmartwychwstałego, który szczodrze dzieli się łaską odrodzonego życia, które zwycięża śmierć, nas podnosi na duchu, ratuje od rozpaczy, pomaga dźwigać krzyż bólu i trudności, a w ostateczności daje nam namacalny, odczuwalny zadatek życia wiecznego!
о. Michal OP


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Christ rose from the dead!
April 19-20, 2022
We are celebrating Easter! During the Eve on Holy Saturday, when our deacon Igor sang Exultet, explosions could be heard. Then there was silence, we prayed in tension, and looking at the large number of people in the church, I thought that probably not everyone would fit in the lower chapel …
We celebrated with our pupils and volunteers – these were very special days for us. Yesterday and the day before yesterday we went to Makarow and its surroundings: Andrijiwka, Nowa Hrebla, Nowy Korogod, Dmytriwka, Ozerszczyna (near Borodianka). The locals got electricity again only yesterday, and for the last two months they lived without electricity and gas. We distributed products (840 packages – over 5 tons) and building materials for damaged roofs and windows.
Thanks for the help of “Charytatywni Freta”, who during the fair collected over 58 thousand PLN for building materials. Thanks to “Soup na Mąciaku”, and thanks to our Friends from the “Eagle Guard” foundation for the financial help that came from – these funds allow us to buy basic necessities! Thanks for the financial help to the parish priest of the parish of Mary Magdalene of the city of Kamenz in Germany! We are very grateful to the inhabitants of Bożepol Wielki for the funds raised for the implementation of our ministry!
Dear and beloved friends and benefactors! For us you are a sign of the risen Christ, who generously shares the grace of a reborn life that conquers death, lifts us up, saves us from despair, helps to bear the cross of pain and difficulties, and ultimately gives us a tangible, tangible pledge of eternal life!
о. Michal OP


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *