Слава Ісусу Христу!
21.03.2022
Хочемо поділитися з вами короткою інформацією за останні дні. Отже, ситуація залишається напруженою, зокрема сьогодні і вночі, і вдень лунають повітряні тривоги. Від сьогоднішнього вечора аж до ранку середи буде комендантська година, тому всі наші основні служіння відкладено на бік.
Дуже постраждало м. Макарів (50 км від Фастова, населення до 15 тис.) – сьогодні приїхали знайомі, друзі яких були там розстріляні кілька днів тому. Величезна частина міста зруйнована, багато людей вивезено.
У минулу суботу завдяки підтримці наших Друзів – Дружини Посла Республіки Польща в Україні пані Моніки Капа-Ціхоцької та пана Павла Стемпня – ми евакуйовали 49 осіб (здебільшого з Кривого Рогу) до Польщі. Також до нас приїхала допомога від наших Друзів «Харитативні на Фрета». Ми дуже вдячні усім жертводавцям і волонтерам, які допомагають у збиранні та пакуванні так потрібних нам речей! Окрема подяка Пані Маршалок Сейму Республіки Польща Ельжбєті Вітек, депутатам та працівникам Канцелярії Сейму Республіки Польща.
Цими днями ми допомагали пенсіонерам, особливо особам маломобільним та багатодітнім родинам. Важливу роль грає наш аптечний кіоск, куди можуть звертатися усі потребуючі.
Разом з нашим Другом Олександром Клименком найближчим часом будемо організовувати в Варшаві виставку та продаж його ікон (пан Олександр займається іконописом на дошках з ящиків з-під набоїв).
Дякуємо вам всім за молитву та допомогу! Дякуємо нашим волонтерам за їхню жертовність і працю!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914 картка адміністратора🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
21.03.2022
W ciągu ostatnich kilku dni sytuacja nie uległa zmianie. W powietrzu czuć napięcie, które mimo tego, że wojska rosyjskie zostały odepchnięte, cały czas jest podsycane dźwiękiem alarmów przeciwpowietrznych, które regularnie włączają się w ciągu dnia i nocy. Już od dzisiejszego wieczora aż do środy rano obowiązuje ścisła godzina policyjna, dlatego zasadnicze formy naszej służby zawieszamy aż do pojutrza.
Jak już wspomnieliśmy, wojska rosyjskie zostały odepchnięte, ale w trakcie walk ucierpiało niewielkie miasteczko Makarów (centrum gminy, położone ok. 50 kм na północ, mające 15 tys. ludności). Dziś dowiedzieliśmy się o mrożących krew szczegółach krótkiej okupacji rosyjskiej od naszych przyjaciół, którzy powiedzieli o swoich osobistych znajomych – kobietach i dzieciach – którzy byli roztrzelani przez rosyjskich żołnierzy przy próbie wyjazdu z miasta. Duża część miasta została zrujnowana i prawie całe ono jest wyludnione.
Zeszłej soboty ewakuowaliśmy do Polski 49 osób, w większości z Krzywego Rogu. Nieocenioną pomoc w tym otrzymaliśmy od Małżonki Pana Ambasadora Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie pani Moniki Kapa-Cichockiej i pana Pawła Stępnia. Dotarła do nas pomoc od naszych
Przyjacioł z Warszawy «Charytatywni na Freta». Wdzięczni jesteśmy wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom, którzy pomagają zbierać i pakować niezbędne tutaj rzeczy. Szczególne podziękowanie dla Pani Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polski Elżbiety Witek, oraz posłom i pracownikom Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polski.
W tych dniach pomagaliśmy emerytom, szczególnie tym którzy mają problemy z poruszanem się. Pomagaliśmy również wielodzietnym rodzinom. Ważną pomocą dla ludzi jest kiosk aptekarski, do którego zgłasza się wiele potrzebujących.
Wraz z naszym Przyjacielem – Panem Aleksandrem Klimenkiem – w najbliższym czasie organizujemy w Warszawie wystawę i sprzedaż jego ikon (pan Aleksandr jest twórcą ikon wykonywanych w szczególnej technice malarskiej – jego ikony powstają na deskach, żywcem wziętych ze skrzyń od amunicji wojskowej).
Dziękujemy wszystkim Wam za modlitwę i pomoc! Dziękujemy naszym wolontariuszom za ofiarność i pracę! Bogu niech będą dzięki!
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com


🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
March 21, 2022
The situation has not changed in the last few days. You can feel the tension in the air which, despite the fact that the Russian troops have been pushed back, is still fueled by the sound of anti-air alarms that go off regularly during the day and night. There is a strict curfew from this evening until Wednesday morning, so we suspend the basic forms of our service until the day after tomorrow.
As we have already mentioned, the Russian army was pushed back, but the small town of Makarów suffered during the fighting (the center of the commune, located approx. 50 km to the north, with a population of 15,000). Today we learned about the bloodcurdling details of the brief Russian occupation from our friends who told about their personal acquaintances – women and children – who were shot to death by Russian soldiers while trying to leave the city. A large part of the city has been ruined and almost all of it is deserted.
Last Saturday, we evacuated 49 people to Poland, most of them from Kryvyi Rih. We received invaluable help in this from the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Monika Kapa-Cichocka and Mr. Paweł Stępień. We got help from our Friends from Warsaw «Charytatywni Freta». We are grateful to all the donors and volunteers who help collect and pack the necessary things here. Special thanks to the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland, Elżbieta Witek, and to the deputies and employees of the Chancellery of the Sejm of the Republic of Poland.
These days we have helped retirees, especially those who have mobility problems. We also helped large families. An important way of carrying out help is a pharmacy kiosk, to which many people in need come.
Together with our friend – Mr. Aleksandr Klimenek – in the near future we are organizing an exhibition and sale of his icons in Warsaw (Mr. Aleksandr is the creator of icons made in a special painting technique – his icons are made on boards, taken from boxes of military ammunition).
Thank you all for your prayers and help! We thank our volunteers for their dedication and work! Thank God!
о. Michal ОР

Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *