🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦 🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️🇬🇧🇬🇧⤵️🇬🇧🇬🇧⤵️
Христос воскрес!
22-23.04.2022
Протягом цих святкових днів ми майже щоденно відвідували багатостраждальні села біля Макарова та в околицях Бородянки. Вчора в селі Дмитрівка одна родина, будинок якої постраждав від обстрілів та мародерства та в яких від 25 лютого аж до нині немає електропостачання, ділилися тим, як вони чекають Великодніх свят, вбачаючи в воскресінні Христа якусь особливу надію. Ділячись дарами матеріальними ми отримуємо від людей, яких зустрічаємо, особливий дар надії. Великим даром також є самі люди, які повертаються до своїх домівок та не втрачають бажання відбудувати власне життя, які так спраглі миру, про який молимося всі разом.
Дорогі наші Друзі! Ми дуже дякуємо вам за підтримку,зокрема Caritas-Spes Мукачівської дієцезії РКЦ, «Харитативні Фрета», «Зупа на Монцяку», благодійній організації МИ та Діти-Сироти / we and orphans «Орля Страж», скаутам з 69 Білостоцької Харцерської Дружини «Carpe diem», нашій волонтерці Анастасії Укринській разом з парафією св. Йосифа РКЦ у Немирові та фондом Подільської громади. Завдяки вам ми приготували більше тисячі великодніх подарунків, які сьогодні розвеземо потребуючим!
Нехай воскреслий Господь щедро вас усіх благословляє!
о. Михайло ОР


Просимо підтримайте нас!


5363 5423 2024 5914
Картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️
Chrystus zmartwychwstał!
22-23.04.2022
W te świąteczne dni odwiedzaliśmy lokacje, które ucierpiały wskutek najazdu wojsk Rosyjskiej Federcji w okolicach Makarowa i Borodianki (50-70 km od Fastowa). W Dmytriwce jest rodzina, budynek której został poważnie uszkodzony wskutek ostrzałów i szabrownictwa – u nich od 25 lutego i aż do dziś nie było i nie ma prądu. Oni opowiadali nam, jak czekają na Święta Wielkanocne, widząc w zmartwychwstaniu Chrystusa szczególną swoją nadzieję.
Dzieląc się tymi darami materialnymi, otrzymujemy w zamian od ludzi, do których idziemy z posługą, szczególny dar nadziei. Wielkim znakiem są sami ludzie, którzy wracają – podobnie jak bociany na wiosnę do swoich gniazd – do swoich domów, i nie tracą chęci dalej budować własne życie, z nadzieją czekając na dar pokoju, o który modlimy się wszyscy razem.
Drodzy Przyjaciele! Dziękujemy wam wszystkim za wsparcie, a tym razem chciałbym szczególnie wyodrębnić: Caritas-Spes Mukaczewskiej diecezji, Charytatywni Freta Zupa na Monciaku organizację charytatywną „My i osierocone dzieci” («Ми та Діти-Сироти»), Orla Straż – Eaglewatch , harcerzy z 69 Białostockiej Harcerskiej Drużyny «Carpe diem», naszą wolontariuszkę Anastazję Ukryńską razem z rzymskokatolicką parfią św. Józefa w Niemorowie i fundacjom wspólnoty Podolskiej. Dzięki wam przygotowaliśmy ponad tysiąc prezentów wielkanocnych, które dzisiaj już dotrą do potrzebujących!
Niech zmartwychwstały wszystkich błogosławi!
о. Michal ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Christ rose from the dead!
April 22-23, 2022
On these festive days we visited locations that had suffered as a result of the invasion of the Russian Federation troops in the vicinity of Makarov and Borodianka (50-70 km from Fastów). There is a family in Dmytriwka whose house has been badly damaged as a result of shelling and looting – they have had no electricity since February 25 up until today. They told us how they were waiting for Easter, seeing their special hope in Christ’s resurrection.
By sharing these material gifts, we receive in return, from the people to whom we go with the ministry, a special gift of hope. The people who are returning to their homes are themselves a great sign – just like storks in the spring return to their nests – and do not lose the will to continue to build their own lives, waiting with hope for the gift of peace for which we all pray together.
Dear friends! Thank you all for your support, and this time I would like to highlight: Caritas-Spes of the Mukaczew diocese, Charity Freta Zupa na Monciaku, the charity organization “We and the orphaned children” («Ми та Діти-Сироти»), Orla Straż – Eaglewatch, 69th Scout Troop “Carpe diem” from Bialystok, our volunteer Anastasia Kryńska together with the Roman Catholic parish of St. Józef in Niemorów and foundations of the Podolia community. Thanks to you, we have prepared over a thousand Easter gifts that will reach those in need today!
May the Risen bless everyone!
о. Michal ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *