Дорогі друзі!
23.03.2022
Після 36 годин тривання комендантської години ми повернулися до нормального ритму нашого служіння. Сьогодні ми допомагали пенсіонерам, переселенцям, багатодітним та особам з інвалідністю. Загалом роздано 620 харчових наборів. Потрібні ліки з нашого аптечного кіоску отримали 150 осіб.
Завдяки підтримці Дружини Посла Республіки Польща пані Monika Kapa-Cichocka та пана Павла Стемпня 53 особи сьогодні виїхали до Польщі.
Для усіх потребуючих продовжує працювати «банк одягу». Кількість волонтерів, задіяних у наших служіннях останнього тижня, – близько 70 осіб (одна з найстарша наших волонтерок – пані Софія Куницька – це мама нашого брата о. Павла Куницького!).
Ми дякуємо нашим добродіям та жертводавцям, сьогодні особливо Українська Освітня Фундація за підтримку продуктами харчування та засобами гігієни та пану Szymon Waszczyn Bolix SA та пану Роману, який привіз для нас допомогу сьогодні пізно ввечері.
Дякуємо всім тим, хто не перестає нас підтримувати!
Нехай Господь вас благословляє!
о. Михайло ОP

Підтримайте нас:

53635423 2024 5914


🇮🇩⤵️🇮🇩⤵️🇮🇩
Drodzy Przyjaciele!
23.03.2022
Po 36 godzinach zawieszenia działalności w związku z ograniczeniami stanu wojennego dziś wróciliśmy do naszej zwyczajnej wojennej działalności. Pomagaliśmy dzisiaj emerytom, przesiedleńcom, rodzinom wielodzietnym i osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj wydaliśmy 620 paczek żywnościowych i około 150 osób dostało leki z naszego punktu aptekarskiego.
Przy pomocy Małżonki Ambasadora Rzeczpospolitej Polski pani Monika Kapa-Cichocka oraz pana Pawła Stępnia 53 osoby dziś mogło wyjechać do Polski.
Dla wszystkich potrzebujcych jest otwarty „bank ubrań”. Nasze Centrum gromadzi licznych wolontariuszy, którzy pragną pracować na różnych kierunkach naszej posługi charytatywnej. Dziś zgromadziło się około 70 osób. Najstarsza z wolontariuszek ma 77 lat – jest to pani Zofia Kunicka, matka naszego współbrata o. Pawła Kunickiego OP.
Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzisiaj szczególnie Ukraińskiej Fundacji Edukacyjnej za przesłane artykuły spożywcze i higieniczne oraz Szymon Waszczyn Bolix SA oraz panu Romanu, który póżno dziś wieczór do nas przyjechał z pomocą humanitarną.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas nieustannie podtrzymują! Niech wam Pan Jezus Szczodrze błogosławi!
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Dear friends!
23/03/2022
After 36 hours of suspension of activity due to the limitations of martial law, today we have returned to our ordinary activity during the wartime. Today we helped pensioners, displaced persons, families with many children and people with disabilities. Today we issued 620 food parcels and about 150 people got medication from our pharmacy point.
With the help of the wife of the Ambassador of the Republic of Poland, Mrs. Monika Kapa-Cichocka and Mr. Paweł Stępnia, 53 people were able to go to Poland today.
There is an open “clothes bank” for all those in need. Our Center gathers numerous volunteers who want to work in various directions of our charitable service. Today about 70 people have gathered. The oldest of the volunteers is 77 years old – she is Mrs. Zofia Kunicka, mother of our brother Fr. Paweł Kunicki, OP.
We thank all our benefactors and donors, today especially the Ukrainian Educational Foundation for the food and hygiene products they sent, as well as Szymon Waszczyn Bolix SA and Mr. Roman, who came to us late this evening with humanitarian aid.
Thank you to all who support us constantly! May the Lord Jesus bless you generously!
о. Michal ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

#Україна #благодійність #фастів #центрМартіна


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *