Слава Ісусу Христу!
24-25.03.2022
Сьогодні – Урочистість Благовіщення Пресвятої Діви Марії! У цей день Святіший Отець Франциск посвятив Росію та Україну Непорочному Серцю Марії, і ми також молилися в нашій парафії, аби через руки Богородиці Господь зупинив цю війну.
В цих днях ми служили хворим людям, до яких розвозили адресну допомогу, а також багатодітним сім’ям і ветеранам. Наші чоловіки-волонтери розвозили продукти і ліки до Василькова, Бишева і навколишніх сіл.
Наша допомога неможлива без вас – наші Друзі та Партнери! Дякуємо за 3 тонни їжі, які ми отримали від Kancelaria Prezydenta RP Канцелярії Президента Республіки Польща в особі Держсекретаря Адама Квятковського Adam Kwiatkowski Урядової Агенції Стратегічних Резервів та Послу Республіки Польща в Україні Бартошу Ціхоцькому Ми вдячні за 20 тонн продуктів нашому Дорогому Брату Апостольському Адміністратору Мукачівської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви єпископу Миколі Лучуку ОР.
Також як завжди дякуємо нашим рідним «Харитативні з Фрета». Дякуємо за 5 тон муки колективу ТОВ «Столичний Млин» в особі Костянтина Ігнатенко і Тетяні Самойленко.
Наші волонтери – найкращі! Дякуємо за спільне служіння!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:

5363542320245914
картка адміністратора


🇮🇩🇮🇩⤵️🇮🇩🇮🇩
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
24-25.03.2022
Dziś jest Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzisiaj jak wiadomo Ojciec Święty Franciszek powierza opiece Niepokalanego Serca Maryi Ukrainę i Rosję. W naszej parafii my szczególnie przeżywamy ten wspaniały akt duchownego zawierzenia się Matce Jezusa. Jesteśmy prekonani, że przez ręce Maryi zostanie wyproszona łaska zwycięstwa nad złem i pokoju dla naszego kraju i dla Rosji, z której niestety po raz kolejny wychodzi zło, przewrotność, zabójstwa i obłuda.
W ostatnich dniach posługiwaliśmy ludziom chorym: rozwoziliśmy pomoc po domach i odwiedzaliśmy naszych podopiecznych. Nie pozostali bez pomocy również rodziny wielodzietne i weterani wojskowi.
Szczególną wdzięczność żywimy wobec naszych panów wolontariuszy za tę szczególną posługę w ostatnich dniach wobec potrzebujących z Wasylkowa, Byszewa i okolicznych wiosek, w rejonie których toczą się jeszcze walki z odziałami rosyjskich żołnierzy okupantów.
Nasza pomoc była by niemożliwa bez was, kochani nasi Przyjaciele i Partnerzy! Dziękujemy za 3 tony żywności, które dostarczyła nam Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polski w osobie Sekretarza Stanu pana Adama Kwiatkowskiego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz Ambasadorowi Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie panu Bartoszowi Cichockiemu.
Jesteśmy pełni uznania za 20 ton produktów żywnościowych przekazanych nam od naszego Współbrata w świętym Dominiku Administratora Apostolskiego Diecezji Mukaczewskiej Kościoła Rzymskokatolickiego Jego Ekscelencji biskupowi Mikołajowi Luczokowi.
Jak zawsze słowa wdzięczności kierujemy do bliskich nam „Charytatywni na Freta” – ten miesiąc wojny uczynił nas bardzo bliskimi, wręcz krewnymi, dlatego że dobro, solidarność, pomoc, współczucie są tymi więzami miłości, która zwycięża wszystko!
Dziękujemy również SOO „Stoliczny Młyn” w osobie pana Kostiantyna Ignatenko i pani Tetiany Samojłenko.
Nasi wolontariusze są najpelsi! Dziękujemy Panu Bogu za możliwość wspólnego służenia!
о. Michał OP

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
March 24-25, 2022
Today is the Feast of the Annunciation. Today, as we know, the Holy Father Francis entrusts Ukraine and Russia to the protection of the Immaculate Heart of Mary. In our parish, we especially experience this wonderful act of spiritual entrustment to the Mother of Jesus. We are convinced that the grace of victory over evil and peace will be implored by the hands of Mary for our country and for Russia, from which, unfortunately, once again evil, perversity, murder and hypocrisy are emerging.
In recent days, we have served the sick: we have distributed help around the houses and we have visited people in your care. Large families and military veterans also did not remain without help.
We are especially grateful to our volunteer for this special service in recent days to those in need from Wasylków, Byszewo and the surrounding villages, in the area of ​​which there are still fights with the troops of the Russian occupant soldiers.
Our help would be impossible without you, our dear friends and partners! Thank you for the 3 tons of food provided to us by the Chancellery of the President of the Republic of Poland in the person of Mr. Adam Kwiatkowski, Secretary of State, the Government Strategic Reserves Agency and Mr. Bartosz Cichocki, the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine.
We are full of appreciation for the 20 tons of food products donated to us from our confrere in Saint Dominic, Apostolic Administrator of the Mukachevo Diocese of the Roman Catholic Church, His Excellency Bishop Mikołaj Luczok OP.
As always, we express our gratitude to our loved ones “Charytatywni Freta” – this month of war made us very close, even relatives, because good, solidarity, help, compassion are the bonds of love that overcomes everything!
We also thank the SAC “Stoliczny Młyn” in the person of Mr. Kostiantyn Ignatenko and Mrs. Tetiana Samojlenko.
Our volunteers are the best! We thank God for the opportunity to serve together!
о. Michał OP


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *