Дорогі друзі!
26-28.03.2022
В останні дні ситуація залишається напруженою, але попри це ми стараємося служити всім потребуючим.
У першу чергу йдеться про виснажені війною села навколо Макарова та Бишева. Я зустрівся з мешканцями одного з цих сіл, які приїхали по їжу для голодних односельчан, а вже незабаром вони пережили обстріл російською артилерією. Таких історій на жаль багато…
Також цими днями ми роздавали продуктових наборів для понад тисячі осіб.
Ми хочемо подякувати за підтримку директору Caritas Spes Lviv Archdiocese отцю Вєславу Дорошу за допомогу, а також нашим друзям з Нідерландів з домініканської парафії у Зволле за фінансову підтримку.
Особлива подяка Тетяні Зангрі з США (штат Вісконсін) за організацію закупівлі ліків – чекаємо на них з нетерпінням, адже за останні дні у нашому аптечному кіоску ліки отримало майже 300 фастівчан!
Дорогі Друзі, які пам’ятаєте про нас і за нас молитесь! Ви для нас неначе обійми милосердного батька! Євангеліє, яке вчора читалося, несе нам зцілення та надією на те, що милосердя Боже є більшим за наші слабкості, що Бог завжди чекає і готовий нам прощати!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914 картка адмінітратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Drodzy Przyjaciele!
26-28.03.2022
Przez ostatnie dni sytuacja nadal pozostaje dość napięta. Ale mimo wszystko staramy się posłużyć wszystkim, kto potrzebuje naszej pomocy. Przede wszyskim kierujemy naszą pomoc do miejscowości położonych w promieniu 40 km od Fastowa w okolicach Makarowa i Byszewa. Spotkałem się z mieszkańcami jednej z wiosek, którzy przybyli do nas, by odebrać żywność dla głodujących mieszkańców wioski. Wkrótce ci ludzie trafili pod ostrzał rosyjskiej artylerii, która bestialsko ostrzelała domy, szkołę i cerkiew położoną po środku wioski. Niestety podobnych sytuacji, a nawet jeszcze gorszych, które dzieją się w tej okolicy, jest dużo… Również w tych dniach rozdaliśmy ponad tysiąc paczek żywnościowych tutaj w Fastowie.
Bardzo pragniemy podziękować za pomoc i wsparcie dyrektorowi Catitas-Spes-Lwów ojcu Wiesławowi Doroszowi, jak również naszym Przyjaciołom z Hollandii, dominikańskiej parafii w Zwolle za szczególną pomoc finansową, Frans van der Heijdt
Bardzo dziękujemy pani Tetiani Zangri ze Stanów Zjednoczonych (Wisconsin) za zorganizowanie zakupu leków, na które niecierpliwie czekamy, ponieważ ich zapas w naszym punkcie aptekarskim już się wyczerpuje (za ostatni tydzień ponad 300 mieszkańców Fastowa dostało niezbędne leki).
Drodzy Przyjaciele, którzy modlicie się i pamiętacie o nas! Wasza pomoc jest dla nas niejako objęcia Miłosiernego Ojca! Ewangelia dnia wczorajszego jest tym niezbędnym dla dusz poranionych nienawiścią, zlem, okrucieństwem lekarstwem, które daje nadzieję na Boże miłosierdzie i łaskę, która przewyższa naszą słabość i strach. Pan Bóg zawsze oczekuje każdego, gotowy wybiec na spotkanie przebaczyć skruszonemu, podtrzymać upadającego…
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Dear friends!
March 26-28, 2022
The situation has remained quite tense in recent days. But despite everything, we try to serve everyone who needs our help. First of all, we direct our help to towns located within a radius of 40 km from Fastiv in the vicinity of Makarów and Byszewo. I met with the inhabitants of one of the villages who came to us to collect food for the starving villagers. Soon these people were attacked by Russian artillery, which brutally shelled houses, a school and an Orthodox church in the middle of the village. Unfortunately, there are many similar situations, and even worse ones, that are happening in this area … Also these days we have distributed over a thousand food packages here in Fastiv.
We would like to thank the director of Catitas-Spes-Lwów, Father Wiesław Dorosz for help and support, as well as our Friends from Holland, the Dominican parish in Zwolle for special financial help, Frans van der Heijdt.
We would like to thank Ms Tetiani Zangri from the United States (Wisconsin) for organizing the purchase of drugs, for which we are impatiently waiting, because the supply at our pharmacy store is already running out (over 300 residents of Fastiv received the necessary drugs for the last week). We would also like to thank the chain of stores Reserved!
Dear Friends who pray and remember us! Your help is for us as an embrace of the Merciful Father! The Gospel of yesterday gives us hope that necessary medicine for souls wounded by hatred, evil, cruelty is God’s mercy and grace that surpasses our weakness and fear. God always expects everyone, ready to meet, forgive the contrite, support the fallen …
о. Michal ОР

Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *