🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦 🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️ 🇬🇧🇬🇧⤵️🇬🇧🇬🇧⤵️
Христос воскрес!
27-29.04.2022
Вчора по Фастову було завдано ракетного удару, внаслідок чого зруйновано два житлові будинки та близько десяти пошкоджено, ніхто не загинув, потерпілих доставлено до фастівської лікарні. Дорогі друзі, дякуємо вам за всі телефонні дзвінки та повідомлення аж до пізньої ночі, що ви турбуєтесь та пам’ятаєте про нас! Нехай Господь вас береже!
Щоденно роздаємо харчові продукти для біженців та потребуючих у Фастові та в селах Макарівщини, зруйнованих внаслідок агресії. Сьогодні я розмовляв зі старостою села Андріївка – він повідомив, що тільки в одній Андріївці 235 треба ремонтувати, але 75 ремонту не подлягають. Що вже говорити про інші села… Вчора ми замовили 2000 кв.м. матеріалів для дахів, який будемо везти до трьох сіл. Від понеділка будемо старатися разом з волонтерами з інших церков допомагати відновлювати там оселі, особливо де живуть літні люди.
Ми отримали довгоочікуваний вантаж з Великобританії, за що дякуємо домініканцю бр. Тобі та його кузину Джеремі, жешовскьому торгівельному центру Plaza та іншим чудовим людям з Жешова за допомогу при транспортуванні, пану Павлу Стемпню і нашому перевізнику пану Василю за перевезення вантажу до вже безпосередньо до Фастова! Дякуємо вам, Друзі, що ви підтримуєте і товаришуєте нам, нашим дорогим волонтерам та служителям у цей скрутний та нелегкий час! «Отже не покидайте уповання вашого, яке чекає велика нагорода!» (Євр 10, 35)
О. Михайло ОР


Просимо підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914
Картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️
Chrystys zmartwychwstał!
27-29.04.2022
Wczoraj Fastów był pod ostrzałem rosyjskich rakiet balistycznych, wskutek czego zniszczono dwa budynki mieszkalne i około 10 obiektów zostało uszkodzonych. Nikt nie zginął, ale są osoby ciężko ranne. Wszystkich poszkodowanych przyjął miejski szpital. Drodzy Przyjaciele, ze wzruszeniem dziękuję za przejawy waszej solidarności i współczucia naszej sytuacji! Dziękuję za smsy, telefony, które odbierałem aż do późnej nocy! Dziękuję, że troszczycie się i pamiętacie o nas! Niech Pan Bóg was też strzeże i zachowa!
Codziennie rozdajemy paczki żywnościowe dla uchodźców i potrzebujących w Fastowie oraz na wioskach w okolicach Makarowa, które zostały zniszczone przez agresję rosyjską. Dziś rozmawiałem ze starostą Andrijiwki. Powiedział, że w tej wiosce 235 domów potrzebuje remontu, a 75 domów wyremontować już nie sposób. Co jeszcze można powiedzieć o innych wioskach… Wczoraj zamówiliśmy 2 tys. m. kw. materiałów dla nakrycia dachów – zawieziemy je do trzech wiosek. Od poniedziałka będziemy starali się wraz z wolontariuszami z innych wspólnot kościelnych pomagać w odnawianiu pomieszkań, szczególnie dla osób starszych.
Otrzymaliśmy długo oczekiwaną przesyłkę z Anglii – za ten dar szczególnie dziękujemy naszemu współbratu dominikaninowi br. Toby’emu i jego kuzynowi Jeremiemu. Dziękujemy rzeszowskiemu centrum handlowemu Plaza oraz innym cudownym ludziom z Rzeszowa za pomoc przy transporcie tych darów, a także panu Pawłowi Stempniowi oraz naszemu przewoźnikowi panu Wasylowi za dostarczenie tego ładunku bezpośrednio do Fastowa. Dziękujemy wam, kochani Przyjaciele, którzy towarzyszycie nam i podtrzymujecie nas, naszych wolontariuszy w ten smutny i niełatwy czas! „Nie pozbywajcie się nadziei waszej, która ma wielką zapłatę” (Hbr 10, 35).
o. Mychajło OP


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Christ is risen!
April 27-29, 2022
Yesterday Fastiv was under fire from Russian ballistic missiles, which resulted in the destruction of two residential buildings and about 10 of them were damaged. Nobody died, but there are people badly injured. All casualties were admitted to the municipal hospital. Dear Friends, I thank you with emotion for your solidarity and compassion for our situation! Thank you for the text messages and calls I kept answering until late at night! Thank you for caring for us and remembering about us! May God protect you and keep you!
Every day we distribute food packages to refugees and the needy in Fastiv and in the villages around Makariv that were destroyed by the Russian aggression. Today I spoke with the starost of Andriyivka. He said that in this village 235 houses needed renovation and 75 houses could not be renovated. What else can be said about other villages … Yesterday we ordered 2 thousand square meters of materials for roofing – we will take them to three villages. From Monday, together with volunteers from other church communities, we will try to help in the renewal of housing, especially for the elderly.
We received the long-awaited parcel from England – for this gift we especially thank our Dominican confrere, Br. Toby and his cousin Jeremy. We would like to thank the Plaza shopping center in Rzeszów and other wonderful people from Rzeszów for their help with the transport of these gifts, as well as Mr. Paweł Stempnia and our carrier Mr. Wasyl for delivering this cargo directly to Fastiv. Thank you, dear friends, who accompany us and support us, our volunteers, in this sad and difficult time! “Do not get rid of your hope, which hath a great reward” (Heb 10:35).
Father Michal OP


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *