🇺🇦🇺🇦🙏💔🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧⤵️🇬🇧
Слава Ісусу Христу!
3-4.04.2022
Хочемо відзвітувати за останні дні. Ми всі переживаємо, і мало хто не плаче над Бучею та Ірпінем – це прояви страшної жорстокості та потворності, від яких розриваються наші серця…
Кілька днів тому, коли розвозили допомогу до звільнених сіл Макарівщини (займався цим пан Володимир Горбик з волонтерами), ми дізналися, що у селі Мотижин було взято у полон місцеву пані-старосту, а вже наступного дня виявилося, що її разом з чоловіком, сином та рідними було вбито – їхні тіла знайдено із зав’язаними за спиною руками та ранами від пострілів у потилицях. Варто додати, що сьогодні в Мотижині знайшли місце спільного поховання…
За минулий тиждень у селах Макарівщини, а також для потребуючих Фастова та Бишева нами було роздано 2,5 тис. продуктових наборів.
Це було б неможливо без вас, дорогі наші Друзі та Добродії! Це вашими руками Господь розділяє їжу для потребуючих, втомлених і наляканих людей!
Вчора нам вдалося евакуювати 101 одну особу з Миколаєва та Херсонщини – багато з них втратили житло, і ми раді, що тепер вони будуть в безпеці на території Польщі. Дякуємо за сприяння в перевезенні страховій компаніі Страхова компанія “Guardіan” в особі пана Віктора Берліна, а також пані Юлії Кравченко, голові Служби у Справах Дітей та Молоді Миколаївської Міської Ради.
Незмінно дякуємо Дружині Посла Республіки Польща в Україні пані Моніці Капа-Ціхоцькій та пану Павлові Стемпню.
Ми дякуємо вам, наші дорогі Друзі, за те, що телефонуєте, пишете і пам’ятаєте про нас! Нехай Господь вас благословить!
о. Михайло ОР


Просимо Вас підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914
картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
3-4.04.2022
Oto sprawozdanie za ostatnie kilka dni. Boleśnie przeżywamy tragedię Buczy, Irpienia, Gostomla, Borodianki – to potworna manifestacja okrucieństwa, nienawiści, strasznej rzeczywistości zła, która przeraża, głęboko rani nasze serca, wyciska łzy z oczu, nawet najbardziej twardym i zahartowanym osobom…
Kilka dni temu zwoziliśmy pomoc do wiosek z okolic Makarowa i trasy Żytomierskiej (zajmował się tym pan Włodzimierz Horbyk wraz z wolontariuszami). Wtedy doszło do nas, że w Motyżynie – wiosce położonej kilka kilometrów od trasy – zabrano jako jeńców pani starostę, jej męża, syna, a także jej siostrę z mężem. Okazało się, że ich wszystkich Rosjanie zabili. Ich trupy odnalazł muzułmański batalion „Krym”. Prawdopodobnie przed śmiercią ci ludzie byli katowani, bo ich ciała znaleziono w charakterystycznych pozach – związane do tyłu ręce, śmiertelne rany na tylnej części głowy. Okazuje się, że w tej wiosce są jeszcze inne miejsca grupowych pochowań…
W ubiegłym tygodniu w zwolnionych wioskach koło Makarowa, w Byszewie i w Fastowie rozdaliśmy 2,5 tys. paczek żywnościowych. Nigdy tego nie zrobilibyśmy bez Was, nasi drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy! To waszymi rękami Pan pomnaża i rozdziela pomoc dla potrzebujących, zmęczonych, wystraszonych ludzi.
Wczoraj udało się nam ewakuować 101 osób z Mikołajewa i Chersońszczyzny – wielu z nich nie ma już dokąd wracać. Cieszymy się, że mogą być bezpieczni na terenie Polski!
Dziękujemy za pomoc firmie ubezpieczeniowej „Guardian”(«Гардіан») w osobie pana Wiktora Berlina, jak również pani Julii Krawczenko, naczelnej Służby ds. Dzieci i Młodzieży Rady Miejskiej Mikołajewa.
Niezmiennie jesteśmy wdzięczni Małżonce Ambasadora Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie pani Monice Kapa-Cichockiej oraz panu Pawłowi Stępniowi!
Dziękujemy Wam kochani Przyjaciele za to że telefonujecie, piszecie i pamiętacie o nas! Niech Pan Bóg Wam błogosławi!
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
April 3-4, 2022
Here is the report for the last few days. We are painfully experiencing the tragedy of Bucza, Irpień, Gostomel, Borodianka – it is a monstrous manifestation of cruelty, hatred, the terrible reality of evil that terrifies, deeply wounds our hearts, squeezes tears from even the most hard and hardened people …
A few days ago, we brought help to villages near Makarow and the Żytomierska route (it was handled by Mr. Włodzimierz Horbyk together with volunteers). Then it occurred to us that in Motyżyn – a village located a few kilometers from the route – the staroste, her husband, son, and her sister and husband were taken prisoners. It turned out that the Russians had killed them all. Their dead bodies were found by the Muslim battalion “Crimea”. Probably before their death, these people were tortured because their bodies were found in characteristic poses – hands tied backwards, fatal wounds on the back of the head. It turns out that there are other places of group burial in this village …
Last week, we distributed 2.5 thousand zlotys worth of food parcels in exempted villages near Makarów, Byszewo and Fastiv. We would never have done it without you, our dear friends and benefactors! It is with your hands that the Lord multiplies and distributes help to needy, tired, scared people.
Yesterday we managed to evacuate 101 people from Mikołajewo and Kherson region – many of them have nowhere to go back. We are glad that they can be safe in Poland!
Thank you for helping the insurance company “Guardian” («Гардіан») in the person of Mr. Wiktor Berlin, as well as Mrs. Julia Krawczenko, the main Children’s and Youth Service of the City Council of Mikołajewo.
We are invariably grateful to the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Mrs. Monika Kapa-Cichocka, and to Mr. Paweł Stępień!
Thank you, dear friends, for calling, writing and remembering us! May God bless you!
о. Michal ОР

Please support us:


Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *