🇺🇦🇺🇦🇺🇦⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇬🇧🇬🇧⤵️🇬🇧
Христос воскрес!
5.05-10.05.2022
В минулі вихідні наша спільнота святкувала урочистості з нагоди священицьких свячень о. Ігоря Селіщева ОР.
У цей важкий час подібні свята є особливим знаком любові Христа і Церкви! Просимо про молитву за батьків о. Ігоря, які живуть в Донецьку…
Протягом цих днів ми допомагали людям в ремонті їхніх будинків – особливу увагу ми звернули на с. Копилів, де знаходиться дім Захисника України, в якому проживають його старенькі мати і батько. Дякую за сприяння пані Оксані Герасименко, яка для нас є неймовірною рушійною силою на Макарівщині!
Також разом з братами-протестантами з Рівенщини ми відремонтували та перекрили дахи для 40 будинків у с. Андріївці!
Величезна подяка для Міністра Міхала Дворчика – шефа Канцелярії Прем’єра Республіки Польща та Урядовій Агенції Стратегічних Резервів Польщі за 50 тон гуманітарної допомоги, а також директору «Карітас-Спес Львів» о. Вєславу Дорошу за харчові продукти та їх перевезення.
Дякуємо за сприяння Дружині Посла Республіки Польща в Україні пані Моніці Капа-Ціхоцькій! Дякуємо всім нашим волонтерам, служителям, а також усім нашим Друзям за жертовність та спільне служіння!
о. Михайло ОР


Просимо підтримайте нас:


5363542320245914 картка адміністратора Центру
Chrystus Zmartwychwstał!
5-10.05.2022
W minionych weekend nasza wspólnota celebrowała uroczystości święceń kapłańskich о. Igora Selishcheva ОР. W ten trudny czas takie święta są szczególnym znakiem miłości Chrystusa do Jego Kościoła. Prosimy gorąco o modlitwę za rodziców o. Igora, którzy mieszkają w Doniecku…
W ciągu ostatnich dni pomagaliśmy ludziom w remontach ich zniszczonych przez działania wojenne domów – naszą szczególną uwagę przykuł dom w Kopyłowie, w którym mieszkają bardzo wiekowi rodzice żołnierza broniącego Ukrainy. Dziękuję za wsparcie pani Oksanie Gerasimenko, która jest dla nas niesamowitą motywatorką do działań w okolicach Makarowa! Również razem z braćmi protestantami z Rówieńszczyzny odremontowaliśmy i nakryliśmy dachy na 40 budynkach w Andrijiwce!
Ogromne podziękowania dla pana Ministra Michała Dworczyka – Prezesa Kancelarii Premiera Rzeczpospolitej Polski i Polskiej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za 50 ton pomocy humanitarnej. Dyrektorowi Caritas Spes Lviv о. Wiesławowi Doroszowi dziękujemy za podzielenie się z nami żywnością oraz za dostarczenie powyższej pomocy do Fastowa. Dziękujemy za wsparcie Małżonce Ambasadora Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie pani Monice Kapa-Cichockiej! Dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom, pomocnikom, Przyjaciołom za ofiarność i wspólną posługę! Bez Was nie ma nas.
о. Michał OP


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Christ rose from the dead!
5-10.05.2022
Last weekend our community celebrated the priestly ordination о. Igor Selishchev ОР. In this difficult time, such feasts are a special sign of Christ’s love for his Church. Please pray for Father Igor’s parents who live in Donetsk …
In recent days, we have helped people to renovate their homes, damaged by the war – our attention was especially drawn to the house in Kopyłów, where the very old parents of a soldier defending Ukraine live. Thank you for supporting us Oksana Gerasimenko, who is an amazing motivator for us to do activities in the vicinity of Makarov! We also renovated and covered the roofs of 40 buildings in Andrijiwka together with the Protestant brothers from Rówieńszczyzna!
Huge thanks to Minister Michał Dworczyk – President of the Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland and the Polish Governmental Strategic Reserves Agency for 50 tons of humanitarian aid. We would like to thank the Director of Caritas Spes Lviv о. Wiesław Dorosz for sharing the food with us and for delivering the above aid to Fastiv. Thank you for supporting us to the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Monika Kapa-Cichocka! We would like to thank all our volunteers, helpers and friends for their dedication and common service! There is no us without you.
о. Michał OP


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *