🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦 🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱 🇬🇧🇬🇧⤵️🇬🇧🇬🇧
Слава Ісусу Христу!
5-6.04.2022
Хотілося б сьогодні поділитись коротким свідоцтвом про неймовірних дівчат і жінок, які у цей час служать разом з нами. Кілька днів тому назад випала можливість завести продукти в с. Липівка (околиці Макарова), куди поїхали дві відважні Оксани в супроводі ТерОборони! Ми бачимо, скільки сили, мудрості, любові і терпеливості проявляють наші жінки в різноманітних служіннях нашого Центру – в праці на кухні, пакуванні продуктових наборів, під час роздачі ліків, догляду за дітьми, розмовах з потребуючими… Разом жінок, які в ці дні з нами служать, є близько 50. Ми пишаємося вами та незмірно вдячні, що можемо разом йти до перемоги!
У селах Макарівщини (Фасова, Людвинівка, Липівка, Копилів та ін.) зараз є найважче – люди потерпають від наслідків війни та потребують хліба. Але водночас їхня відкритість і щедрість, коли попри біди пропонують нашім волонтерам яйця та різноманітну допомогу, є неймовірне.
Цими днями ми розвезли 1400 продуктових наборів. Дякуємо особливо варшавським «Харитативні Фрета», а також нашим Друзям з Кракова, які організували недільну доброчинну акцію «Ciacho za ciacho» (завтра буде відомо про результати збору пожертв).
Ваша доброта до нас є великим Божим даром!
Не перестаємо за Вас молитися!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914
Картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
5-6.04.2022
Chcielibyśmy dziś podzielić się krótką opowieścią o niesamowitych kobietach i dzięwczynach, które w tych dniach służą wraz z nami. Kilka dni temu nadarzyła się sposobność zawieść żywność do Łypiwki (wioski położonej tuż obok Makarowa), która została zwolniona od okupacji rosyjskiej 4-5 dni temu. Dużo domów, samochodów, ścieżek i innych obiektów – większych lub mniejszych – są jeszcze zaminowane. Nasze odważne kobiety (dwie Oksany) pod ochroną miejscowej Obrony Terytorialnej wyruszyły do tych ludzi! Często widzimy, jak dużo sił, roztropności, miłości i cierpliwości wkładają nasze kobiety w posługę naszego Centrum: w pracę w kuchni, w składanie i kompletowanie paczek żywnościowych, w czasie rozdzielania lekarstw, doglądając dzieci, rozmawiając z potrzebującymi… Około 50 kobiet w tych dniach służą wraz z nami. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dumni, że wraz z takimi ludźmi idziemy do zwycięstwa i JUŻ zwyciężamy!
Wioski położone w okolicach trasy Żytomierskiej i Makarowa, a mianowicie Fasowa, Ludwyniwka, Łypiwka, Kopyliw i Motyżyn mają się bardzo źle – ludzie cierpią z powodu okrucieństw wojny, rujnacji po działaniach wojennych oraz licznych aktów ludobójstwa.
Oczywiście, w tej chwili cieszą się, że są wyzwoleni i pragną dzielić się z naszymi wolontariuszami, którzy zawożą im żywność, swoimi produktami – i to jest niezwykłym świadectwem tego, że dobro musi zwyciężyć, a zło – jakie nie byłoby okrutne – ucieknie lub będzie zniszczone.
W tych dniach zawieźliśmy potrzebującym na wioskach ludziom 1400 paczek żywnościowych. Dziękujemy szczególnie naszym warszawskim Przyjaciołom «Charytatywni na Freta» oraz Przyjaciołom z Krakowa za akcję «Ciacho za ciacho», która została przeprowadzona w ostatnią niedzielę. Już jutro będzie wiadomo, ile zostało zebranych kosztów.

Wasza dobroć i życzliwość jest dla nas wielkim Bożym darem! Nie przestajemy za was modlić się i dziękować, jak piszę apostoł Paweł w Liście do Kolosan (Kol 1,9)!


о. Mychał ОР


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
5-6 April 2022
Today we would like to share a short story about the amazing women who are serving with us these days. A few days ago, there was an opportunity to bring food to Łypiwka (a village next to Makarowo), which was released from the Russian occupation 4-5 days ago. Lots of houses, cars, paths and other objects – bigger or smaller – are still mined. Our brave women (two Oksanas) under the protection of the local Territorial Defense set out to reach these people! We often see how much strength, prudence, love and patience our women put into the service of our Center: working in the kitchen, folding and completing food packages, distributing medicines, looking after children, talking to those in need … About 50 women these days serve with us. We are very grateful and proud that we are going to victory together with such people and are ALREADY winning!
The villages located in the vicinity of the Żytomierska and Makarów route, namely Fasowa, Ludwyniwka, Łypiwka, Kopyliw and Motyżyn are doing very badly – people suffer from the atrocities of war, ruin after hostilities and numerous acts of genocide.
Of course, at the moment they are happy that they are liberated and want to share what they have with our volunteers who bring them food – and this is a remarkable testimony that good must overcome, and evil – however cruel – will run away or will be destroyed.
During these days, we brought 1400 food parcels to people in need in the villages. We would especially like to thank our Warsaw Friends “Charytatywni Freta” and Friends from Krakow for the campaign “Ciacho za ciacho”, which was carried out last Sunday. Tomorrow it will be known how many funds have been collected.


Your goodness and kindness is a great gift from God! We do not stop praying and thanking you for you, as the apostle Paul wrote in the Letter to the Colossians (Colossians 1: 9)!


о. Michał ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *