🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧⤵️🇬🇧
Слава Ісусу Христу!
9-11.04.2022
Ми увійшли в Страсний Тиждень. Немає сумнівів, що ці дні, коли ми переживаємо тайни смерті і воскресіння Господа Ісуса Христа, будуть виняткові…
За минулий тиждень завдяки вашій підтримці нами було роздано продуктових наборів та ліків приблизно для 2400 потребуючих! Бог подарував нам нових виняткових Друзів «Zupa na Monciaku» (неприбуткова організація, яка працює з бездомними у містах Гданську, Гдині та Сопоті), які закупили і – не без допомоги наших хлопців! – привезли до Фастова величезну кількість харчових продуктів! Вчора відбувся Великодній Ярмарок у Варшаві, організований «Харитативні на Фрета», весь дохід котрого буде призначено на закупівлю будівельних матеріалів для Макарова та околиць. До того ж Макарова сьогодні ми відвезли понад 3 тис. кв. м. плівки для тимчасового закриття пошкоджених дахів та вікон. Дякуємо також фірмі «Неон Ефект» в особі Зигмунда Сколожинського – завдяки ним ми змогли відправити мікроавтобус взуття та ліків, які найближчими днями вирушать в зону бойових дій.
Не можна не згадати наших друзів з США, які передали так потрібні тепер турнікети і кровотамуючі препарати – дякуємо Тані Ярош, Урсулі Люцик та Філу Мілам (Phil Milam), які підтримують та збирають кошти, купляючи усі потрібні ліки! Дякуємо пані Ірині Магас з Варшави, яка придбала так необхідний інсулін для потребуючих.
Молимось за вас і просимо, щоб ці дні очікування на Христове Воскресіння були днями особливої надії!
З молитвою отець Михайло OP

Підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914 картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
9-11.04.2022
Rozpoczęlismy Wielki Tydzień. Nie ulega wątpliwości, że dni, w których przeżywamy tajemnice Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, będą szczególnie wyjątkowe.
W ubiegłym tygodniu dzięki waszej pomocy rozdaliśmy ponad 2400 dla potrzebujących! Bóg darował nam nowych wyjątkowych Przyjaciół – Zupa na Monciaku (organizacja non-profit, która pracuje z bezdomnymi w Trojmieście)! Oni zakupili i nie bez pomocy naszych chłopaków przywieźli do Fastowa ogromną ilość produktów żywnościowych! Wczoraj odbył się jarmark wielkanocny w Warszawie, który został zorganizowany przez Charytatywni Freta i cały dochód zostanie przeznaczony na zakup materiałów budowlanych dla tych domów w Makarowie i okolicach, które można jeszcze zreperować. Do tegoż Makarowa zawieźliśmy dzisiaj ponad 3 tys. m. kw. folii dla zabezpieczenia uszkodzonych dachów i okien. Dziękujemy firmie Neon Efekt w osobie pana Zygmunta Skołożyńskiego, bo dzięki niej mogliśmy odprawić cały bus obuwia i leków, które w najbliższych dniach przybędą do strefy działań wojennych.
Nie można nie powiedzieć także o naszych Przyjaciołach z USA, którzy przekazali nam tak niezbędne w obecnej sytucaji środki tamujące krwotok – dziękujemy pani Tani Jarosz, Ursuli Lucyk oraz Phil’owi Milam’owi, którzy podtrzymują nas, zbierają koszty i kupują niezbędne leki! Dziękujemy pani Iriny Magas za insulinę dla potrzebujących.
Modlimy się za was i prosimy, by te dni oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie były dniami szcególnej nadzieji! O tych dniach powiedział prorok: „Gdież jest o śmierci twój oścień?..” (Oz 13, 14)!
o. Michał OP

Prosimy o wsparcie:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
April 9-11, 2022
We have started the Holy Week. There is no doubt that the days when we live the mysteries of Jesus’ Death and Resurrection will be uniquely special.
Last week, thanks to your help, we gave out food and medications to over 2,400 people in need! God gave us new, unique Friends – Zupa na Monciaku (a non-profit organization that works with the homeless in Tricity)! They bought and – not without the help of our boys – they brought a huge amount of food products to Fastiv! Yesterday, an Easter market was held in Warsaw, which was organized by Charytatywni Freta and all proceeds will be allocated to the purchase of building materials for these houses in Makarov and its vicinity that can still be repaired. Today we have transported over 3,000 sq m of foil to protect damaged roofs and window to Makarov. We would like to thank the company Neon Efekt in the person of Mr. Zygmunt Skołożyński, because thanks to it we were able to dispatch a whole bus of shoes and medicines that will arrive in the war zone in the coming days.
We cannot fail to say about our friends from the USA, who provided us with the means that are so necessary in the present situation to stop bleeding – we thank Mrs. Tania Jarosz, Ursula Lucyk and Phil Milam, who support us, collect the funds and buy the necessary drugs! We thank Mrs. Irina Magas for insulin for the needy.
We pray for you and ask that these days of waiting for the Lord’s Resurrection to be days of special hope! About these days the prophet said: “Where are your plagues, O death! where is your sting, Sheol!?” (Hos 13:14)!
Father Michał, OP

Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com


#stopwar #StopPutin #stopwarucraina #stopwarukraine #Україна #Україна_єдина #діти #дітиукраїни #україна #Фастів #благодійність #stopwarinukraine #pray_for_Ukraine


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *