Fastów, 24-25.03.2022

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziś jest Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzisiaj jak wiadomo Ojciec Święty Franciszek powierza opiece Niepokalanego Serca Maryi Ukrainę i Rosję. W naszej parafii my szczególnie przeżywamy ten wspaniały akt duchownego zawierzenia się Matce Jezusa. Jesteśmy prekonani, że przez ręce Maryi zostanie wyproszona łaska zwycięstwa nad złem i pokoju dla naszego kraju i dla Rosji, z której niestety po raz kolejny wychodzi zło, przewrotność, zabójstwa i obłuda.


W ostatnich dniach posługiwaliśmy ludziom chorym: rozwoziliśmy pomoc po domach i odwiedzaliśmy naszych podopiecznych. Nie pozostali bez pomocy również rodziny wielodzietne i weterani wojskowi.
Szczególną wdzięczność żywimy wobec naszych panów wolontariuszy za tę szczególną posługę w ostatnich dniach wobec potrzebujących z Wasylkowa, Byszewa i okolicznych wiosek, w rejonie których toczą się jeszcze walki z odziałami rosyjskich żołnierzy okupantów.


Nasza pomoc była by niemożliwa bez was, kochani nasi Przyjaciele i Partnerzy! Dziękujemy za 3 tony żywności, które dostarczyła nam Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polski w osobie Sekretarza Stanu pana Adama Kwiatkowskiego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz Ambasadorowi Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie panu Bartoszowi Cichockiemu.


Jesteśmy pełni uznania za 20 ton produktów żywnościowych przekazanych nam od naszego Współbrata w świętym Dominiku Administratora Apostolskiego Diecezji Mukaczewskiej Kościoła Rzymskokatolickiego Jego Ekscelencji biskupowi Mikołajowi Luczokowi.


Jak zawsze słowa wdzięczności kierujemy do bliskich nam „Charytatywni na Freta” – ten miesiąc wojny uczynił nas bardzo bliskimi, wręcz krewnymi, dlatego że dobro, solidarność, pomoc, współczucie są tymi więzami miłości, która zwycięża wszystko!


Dziękujemy również SOO „Stoliczny Młyn” w osobie pana Kostiantyna Ignatenko i pani Tetiany Samojłenko.

Nasi wolontariusze są najpelsi! Dziękujemy Panu Bogu za możliwość wspólnego służenia!
о. Michał OP

Wesprzyjcie nas!

Dla PLN i EUR:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander

PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Dla USD:
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342

Albo