Fastów, 25-27.08.2022

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Za kilka dni rozpocznie się mowy rok szkolny, będzie to dosyć trudny rok. Wojna zmusiła dużą ilość ludzi do ucieczki. Obecnie w mieście przebywa bardzo dużo uchodźców – rodzin ze Wschodu i Południa kraju, szukając, jak niegdyś święta Rodzina przytułku i schronienia przed nawałnicą ludzkiej nienawiści i przemocy. Dzieci ztych rodzin muszą kontynuować naukę szkolną, a jest ich również sporo… W czwartek 350 rodzin otrzymało pomoc materialną, z nich 100 dzieci młodszego wieku szkolnego dostało zaestawy szkolnego sprzętu – niektórzy z tych właśnie dzieci rozpoczną naukę w naszej szkole pierwszego stopnia (I-IV klasa)! Dziękujemy za pomoc w zakupie artykułów szkolnych wspólnocie świeckich dominikanów z holenderskiego Zvolle!

​Cały czas wzrasta liba zapotrzebowań z Charkowa i obwodu oraz ogólnie ze wschodniej części kraju. Za minione kilka dni rozdaliśmy 560 paczek z żywnością (ok. 3000 kg).

​Ostatnie dwa miesiące pracujemy intensywnie nad remontem Domu Opieki Społecznej przy ulicy Kijowskiej – śpieszymy przygotować nieco miejsc dla ludzi bez dachu nad głową, by mogli przeżyć tę zimę! Spodziewamy się, że uda się nam wyremontować piętro parterowe, by przyjąć tam samotne matki z małymi dziećmi, ludzi w podeszłym wieku, którym niema gdzie się schronić. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy wspierają ten nasz projekt, szczególnie panu Olehowi z Połtawy, s prosimy dołączyć do tak ważnego dzieła!

​Pragnę podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom i wolontariuszom za pół roku ofiarnej pracy i regularnego wspierania nas! Zobaczcie na naszej stronie internetowej, co udało się zrealizaować za ten budzący czasem przeczne uczucia czas wojny: https://sanmartin.center/

​Z pamięcią w modlitwie – o. Michał Romaniv op

Wesprzyjcie nas!

Dla PLN i EUR:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander

PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Dla USD:
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342

Albo


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.