Nasza duchowość

Od momentu założenia naszego Centrum łączymy naszą misję z duchowością św. Marcina de Porres. On starał się słowem, poradą i pracą, jak święty apostoł Paweł, być „wszystkim dla wszystkich”, niezależnie od statusu społecznego, koloru skóry, poglądów politycznych lub religii, aby wypełnić przykazanie Chrystusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Łk 6,36.

Posługa

Nasza służba koncentruje się przede wszystkim na pomocy najsłabszym – dzieciom z niepełnosprawnością, dzieciom z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnych sytuacjach życiowych, czy żyjących poniżej granicy ubóstwa, sierotom, w tym społecznym, a także samotnym i chorym osobom starszym. 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.”

Łk 6,36.

Ważne daty

22 lipca 2005 r.

Otwarcie Domu św. Marcina de Porres

Czerwiec 2008 r.

Pierwsze obcody Dnia Dziecka 

Luty 2009 r.

Otwarcie kuchni dla potrzebujących im. Matki Bożej z Lourdes

3 listopada 2013 r.

Poświęcenie Domu św. Marcina

2013 -2015

Renowacja Centrum św. Marcina de Porres

Listopad 2015 r.

Otwarcie kawiarni San Angelo

16 grudnia 2015 r.

Poświęcenie Centrum św. Marcina de Porres

Czerwiec 2016 r.

Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznym pokryciem

Październik 2016 r.

Otwarcie ośrodka rehabilitacyjnego

3 października 2017 r.

Poświęcenie kaplicy św. Marcina, któremu przewodniczył nuncjusz apostolski Claudio Gugerotti

Maja 2018 r.

Otwarcie „Banku odzieży”

Grudnia 2018 r.

Otwarcie siłowni na świeżym powietrzu

Październik 2019 r.

Otwarcie „Zielonego pokoju”

Drugiego lipca 2005 r. otworzono Dom św. Marcina dla dzieci ulicy w małym budynku, tak zwanym „postulacie klasztornym”, o powierzchni zaledwie 72 m2. W latach 2005–2008 w tym miejscu pracowały cztery wolontariuszki: Luba, Ola, Arina i Katia. Z czasem dołączyli do nich wolontariusze z Polski, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii i Słowacji. Niektórzy pomagali w naprawach, inni organizowali specjalistyczne wsparcie czy warsztaty.

W 2008 r. odbyło się spotkanie, które z dnia na dzień zmieniało charakter naszej posługi. W noc Bożego Narodzenia na stacji kolejowej znaleziono chorą kobietę z dwójką dzieci (jak się okazało, kobieta była również w ciąży mnogiej). Matka została zabrana do szpitala, aby uratować jej życie. Dziećmi, tj. chłopcem i dziewczynką, opiekowano się przez następne 9 miesięcy w Domu św. Marcina.

Dla tych dzieci znaleziono rodziny na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu niektóre potrzebujące dzieci mieszkają w naszym domu. Pośród codziennych zmartwień staraliśmy się nie zapomnieć o potrzebach duchowych, których potrzebuje każde dziecko. Dlatego nasi uczniowie mieli regularne zajęcia katechetyczne w szkole, na które niestety nigdy wcześniej nie uczęszczali. Liczba potrzebujących dzieci stale rosła i wszystkim już brakowało miejsca w tym małym domu. Codziennie przyjmowaliśmy od 30 do 40 dzieci, w tym Romów, którzy potrzebowali całodziennej opieki i przystosowania społecznego.

Rok 2012 był dla nas ważny – wtedy organizacje charytatywne Stepic CEE i Klein Herzen, z pomocą Caritas-Spes, wsparła nasz projekt budowy nowego domu dla dzieci ulicy. Jednocześnie Wschodni Wikariat Zakonu Dominikanów przekazał budynek tzw. „Starej Szkoły” dla Domu św. Marcina, a fundacje Renovabis, Kindermissionwerk, Förderkreis der Begegnung mit Christen des Ostens Foundation przyznały dotację na jego remont i wyposażenie.

Dom św. Marcina jest ośrodkiem interwencji kryzysowej dla potrzebujących dzieci.

Otwarcie Centrum Świętego Marcina

Bez Domu św. Marcina nie byłoby możliwe otwarcie chrześcijańskiego Centrum św. Marcina de Porres w dniu 16 grudnia 2015 r. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył ś.p. abp Petro Malczuk wraz z duchowieństwem Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, a towarzyszył nam ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Henryk Litwin oraz liczni goście z Niemiec, Szwajcarii i Polski. Dziś Centrum św. Marcina de Porres jest sercem działalności charytatywnej i kulturalnej miasta.

Zobacz film o historii naszego Centrum