Suma:


Suma:


Nasze dane

NUMER KONTA DLA SPONSORÓW:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP

USD: 73109028510000000151222961
CHF: 98109028510000000151222996
IBAN: PL

z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Nasz adres:
Ukraine, Kijowski obwód
m. Fastów, 08500
ul. Zygmunda Kozara 13

Wspieraj nas regularnie! 

Świadczymy usługi przez cały rok, całą dobę, 7 dni w tygodniu. Musimy wypłacać wynagrodzenie naszym pracownikom, opłacić rachunki izaopatrywać Centrum w produkty potrzebne naszym dzieciom. Wszystko po to, aby nasze Centrum mogło działać. Wspieraj nas regularnymi wpłatami! 

Dziękujemy!