ПРИВАТНИЙ САДОЧОК ЦЕНТРУ СВЯТОГО МАРТІНА

Місце щасливих дітей

Головна мета закладу – забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Місія садочку – всебічний розвиток, релігійне виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Школа сприяє отриманню освіти особами з особливими освітніми потребами, також дітьми з інвалідністю, з розумовою відсталістю, створюючи умови для повноцінного навчання і допомогу та підтримку фізичного виховання таких учасників освітнього процесу, згідно корекційних програм затвердженими Міністерством освіти і науки України.